Per 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is. Ook een nieuw kader voor arbeidsmediation. Er gelden namelijk nieuwe regels rond arbeidscontracten en ontslag, vooral als partijen besluiten uit elkaar te gaan met wederzijds goed vinden (exit-mediation) krijgen ze ermee te maken. Wat zijn de relevantste veranderingen?

– Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond
Er komt een nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond. Ontslag is ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.
Transitievergoeding vanaf 1e werkdag
De werknemer heeft recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Ook de berekening van de transitievergoeding verandert.
Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar
Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan.

Meer informatie over wat er nog meer verandert in de WAB (bijvoorbeeld voor oproepkrachten en payrollers) kunt u hier lezen.

Bij arbeidsmediation blijven ook andere wettelijke kaders van toepassing, zoals de Wet verbetering Poortwachter bij ziekteverzuim.

Als er sprake is van een verstoorde relatie op de werkvloer en reden voor ontslag, is het altijd nuttig om met elkaar gesprek te gaan. Met arbeidsmediation kunt u oorzaken en oplossingen verkennen. De partijen bepalen samen het doel van de mediation, dit is bijvoorbeeld verbetering van de samenwerking, afspraken over re-integratie of uit elkaar gaan met wederzijds goedvinden. De gemaakte afspraken legt de mediator vast in een (juridische) eindovereenkomst. Neem contact op om meer te weten te komen over de mogelijkheden van arbeidsmediation.

 

 

Leave a Reply

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.