Skip to main content

Mediation bij arbeidskwesties zoals samenwerkingsproblemen, ziekteverzuim door conflict of ontslagkwesties. Deskundig en onafhankelijk. Voordelige pakketten op maat. Ook videomediation mogelijk.

arbeidsmediation

Waarom Arbeidsmediation?

In deze korte video ziet u de werkwijze van arbeidsmediation. Op de werkvloer kan er sprake zijn van een verstoorde relatie. De oorzaak is bijvoorbeeld gebrekkige communicatie, onbegrip, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden of privéproblemen. Met soms langdurig ziekteverzuim als gevolg. Medewerkers of teams zijn niet altijd in staat het zelf op te lossen. Een MfN-arbeidsmediator begeleidt de betrokkenen, ook wel ‘partijen’ genoemd, om zelf tot een oplossing te komen. De gemaakte afspraken legt de mediator vast in een (juridische) eindovereenkomst. Er is hierbij kennis van de wettelijk kaders van bijvoorbeeld de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de Wet verbetering poortwachter.

In overleg met beide partijen is ook videomediation mogelijk. De mediation is dan met een online videoverbinding en de deelnemers krijgen dan een korte en praktische handleiding.

Resultaat

De partijen bepalen samen het doel van de mediation, dit is bijvoorbeeld verbetering van de samenwerking, afspraken over re-integratie of uit elkaar gaan met wederzijds goedvinden (exit-mediation).

Meer weten? Neem contact op!

Groepsmediation

Bij meer dan 2 partijen of een team is er sprake van groepsmediation.

Exit-mediation

Ook kan één van de partijen (of allebei) uiteindelijk tot de constatering komen dat er geen vertrouwen meer is in verdere samenwerking. Dat wordt een exit-mediation genoemd. Bij een exit-mediation bespreken partijen wat nodig is om goed uit elkaar te gaan, zowel emotioneel als juridisch en praktisch. Een exit-mediation wordt afgesloten met een vasstellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Onderdelen hierin zijn bijvoorbeeld transitie/ontslagvergoeding, het concurrentiebeding en/of een outplacement traject.

Partijen

Voor wie?

Voor medewerkers, leidinggevenden en (zelfsturende) teams. Volledige pakketten op maat. Komt snel met een offerte. Neem hiervoor contact op via 06 45488146 of info@utrechtscentrumvoormediation.nl.

Meer weten? Neem contact op!
Werkwijze

Methodiek

Om vast te stellen wat er aan de hand is, voert de arbeidsmediator eerst individuele gesprekken met de betrokkenen. Daarna volgen onder leiding van de mediator gezamenlijke gesprekken. De mediator maakt met de partijen afspraken over vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de kosten. Deze afspraken worden vastgelegd in een mediationovereenkomst.

Voorbeelden van onderwerpen in een mediation:

 • Wat speelt er nu werkelijk?
 • Wat zijn de feiten en welke emoties spelen een rol?
 • Hoe was de relatie vroeger en hoe werden toen conflicten opgelost?
 • Wat zijn individuele belangen en wat is het gezamenlijke belang?
 • Wat is het gewenste toekomstbeeld?
 • Welke opties zijn er?
 • Uit welke opties kiezen we?
 • Welke afspraken maken we en hoe leggen we deze vast?

Extra onderwerpen in een groepsmediation zijn bijvoorbeeld:

 • Wie zijn er betrokken en wie heeft er met wie een conflict?
 • Wie hebben onderling een band?
 • Welke invloed heeft de omgeving?
 • Wat is de systemische analyse?
Werkwijze

Teamcoaching

Samenwerkingsprobleem in een team? Samen bekijken we wat het beste past, groepsmediation of teamcoaching!

Meer weten? Neem contact op!
Neem gerust contact met mij op

Heeft u te maken met:

 • Langdurig ziekteverzuim door conflict?
 • Samenwerkingsprobleem in het team?
Contact opnemen