Wat is mediation?

Aanpak mediation

Mediation verloopt via bepaalde stappen:

  1. Er speelt een kwestie
  2. Intakegesprek
  3. Mediationovereenkomst en verkenning
  4. Gezamenlijke mediationbijeenkomst(en), naar een oplossing
  5. Eventueel gemaakte afspraken vastleggen, bijvoorbeeld in afsprakenlijst of vaststellingovereenkomst, indien gepast
  6. Beëindiging.

*Het mediationproces verloopt volgens de uitgangspunten van het MfN-register.

1. Er speelt een kwestie

U zoekt naar een oplossing, maar het lukt niet alleen. Mediation biedt dan een uitkomst. U neemt contact op met de mediator

2. Intakegesprek

Voorafgaand aan het gezamenlijke gesprek is er een intakegesprek. U maakt kennis met de mediator en krijgt alle informatie die u nodig heeft.

3. Mediationovereenkomst en verkenning

Bij aanvang van het eerste gezamenlijke gesprek tekenen de partijen en de mediator de mediationovereenkomst.  Hiermee verklaren alle partijen dat zij vrijwillig meewerken en vertrouwelijk omgaan met de informatie  De mediator verklaart onpartijdig en geen belanghebbende te zijn.

Het eerste gezamenlijke gesprek staat vooral in het teken van de verkenning. In dit gesprek kunnen de betrokken uitleggen wat er aan de hand is en hun belangen aangeven. De mediator reikt allerlei methoden aan om te verkennen wat er speelt en waar wensen en behoeften liggen.

4. Naar een oplossing

Na de verkenning volgen de stappen naar de onderhandeling, afhankelijk van het verloop zijn hiervoor één of meerdere gesprekken nodig. Het gaat over wat voor een ieder van belang is. En er wordt gewerkt naar een oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden.

In alle gesprekken en afhankelijk van de situatie, past de mediator gesprekstechnieken en eventueel methoden toe, die bijdragen aan het tot stand komen van een gezamenlijke oplossing.

5. Afspraken vastleggen

Partijen bepalen zelf de oplossing en de afspraken worden in overleg vastgelegd in bijvoorbeeld een afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst. 

6. Beëindiging

De mediation wordt afgesloten met een beëindigingsbericht.

Meer weten? Neem contact op!
Neem gerust contact met mij op

Heeft u te maken met:

  • Langdurig ziekteverzuim door conflict?
  • Samenwerkingsprobleem in het team?
  • Conflict tussen burgers en overheid?
  • Staan in jouw familie de verhoudingen op scherp?
Contact opnemen