Skip to main content

Betaalt de overheid mee aan uw mediationkwestie?

Benieuwd of de overheid meebetaalt aan uw mediationkwestie? Check dit op de site over Rechtsbijstand. Als u volgens uw inkomen en overige voorwaarden in aanmerking komt, gaat het slechts om de volgende eigen bijdrage voor mediation, bijvoorbeeld voor uw arbeidskwestie: Alleen- staand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2019 t/m € 20.300 € 20.301 t/m € 28.600 Boven…
Read More