Jolanda Elferink - Mediation, Training & Coaching

Onder begeleiding van een mediator samen tot een oplossing komen. Meestal goedkoper en sneller dan de juridische weg.

Meer weten? Neem contact op!
mediation in bedrijven en organisaties

Arbeidsmediation

Op de werkvloer kan er sprake zijn van een verstoorde relatie. De oorzaak is bijvoorbeeld gebrekkige communicatie, onbegrip, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden of privéproblemen. Met soms langdurig ziekteverzuim als gevolg. Een MfN-arbeidsmediator begeleidt de partijen om zelf tot oplossingen te komen. Zij bepalen samen het doel van de mediation, dit is bijvoorbeeld verbetering van de samenwerking, afspraken over re-integratie of uit elkaar gaan met wederzijds goedvinden.De gemaakte afspraken legt de mediator vast in een (juridische) eindovereenkomst.

In overleg met beide partijen is ook videomediation mogelijk. De mediation is dan met een online videoverbinding en de deelnemers krijgen dan een korte en praktische handleiding.

Meer over Arbeidsmediation
Meer over coaching
mediation in bedrijven en organisaties

Overheids & beleidsbemiddeling

Beleidsbemiddeling is een vorm van bemiddeling dat zich toespits op complexe maatschappelijke conflicten en vastgelopen beleidskwesties ; bijvoorbeeld bij complexe conflicten over nieuwe zorg- en ruimtelijke voorzieningen in een gemeente of buurt.

Als beleidsbemiddelaar ben ik een onafhankelijk persoon die de partijen helpt de kwestie op te lossen.

Mediation bij familiekwesties

Familie mediation

Bij mediation bij familiekwesties gaat het niet om echtscheidingen, maar om bemiddeling bij bijvoorbeeld ruzies tussen ouders en kinderen of broers en zussen. Deze kwesties kunnen spelen bij verstoorde relaties, onenigheid bij nalatenschappen of conflicten door familiebedrijven. Er kunnen meerdere mensen bij betrokken zijn. Volgens de stappen in mediation wordt er gewerkt aan herstel van relatie en oplossingen. In overleg met beide partijen is ook videomediation mogelijk. De mediation is dan met een online videoverbinding en de deelnemers krijgen een korte en praktische handleiding.

Meer weten? Neem contact op!
Wat is mediation?

Aanpak mediation

Mediation verloopt via bepaalde stappen:

  1. Er is een conflict of samenwerkingsprobleem
  2. Intakegesprek
  3. Mediationovereenkomst en verkenning
  4. Naar een oplossing
  5. Vaststelling overeenkomst
  6. Beëndiging.

Lees meer over de mediation aanpak:

Meer over Aanpak mediation
Mediationtraject

Werkwijze mediation

Ik neem contact op met beide partijen.

Per mediationtraject zijn gemiddeld 2 tot 4 gezamenlijke gesprekken van 1,5- 2 uur nodig om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Contact & Tarieven? Neem contact op!
Neem gerust contact met mij op

Heeft u te maken met:

  • Langdurig ziekteverzuim door conflict?
  • Samenwerkingsprobleem in het team?
  •  Conflict in relatie tot de overheid?
  • Staan in jouw familie de verhoudingen op scherp?
Contact opnemen